Gratis nerladdning av boken!
"När jag nu steg in i den ortodoxa katedralen i Riga så grep något tag i mig andligt. Ikonerna, tryggheten, åsynen av kvinnor och män som av vördnad kysser ikonerna och tror på något högre än sig själva...Jag kände att nu måste jag ta tag i detta med ortodoxin och se vart det leder."

- Ur boken DEN ORTODOXE MANNEN (2012)


DEN ORTODOXE MANNEN (2012)

Läst av över tusen personer!

Vad läsare sagt om boken:

Citat


Tanka ner boken GRATIS!

[ISBN 978-91-637-0115-3]
I tryckt format 2012 på alla större universitetsbibliotek,
Kungliga Biblioteket samt Ryska Ambassaden.

Zippad PDF (gratis nerladdning av boken), 28MB.

Du kan även ladda ner en skärmsläckare på samma tema (Windows).


Ladda ner fil
Är den ortodoxa kyrkan hedniskt influerad?
Fil
Rydéns offentliga tal i Jönköping den 29nde juni 2013, till stöd för ortodoxa i Syrien.

Frågor? Kontakta författaren.

Nerladdad av  personer.
Copyright 2012-2014, Tommy "Tomas"  Ryden.